fbpx

Zatrudnienie obcokrajowca

🇺🇸 English version below / 🇺🇦 Українська версія нижче

Aby podpisać z Tobą umowę  potrzebujemy od Ciebie któryś z dokumentów z listy:

 • legitymacja studencka oraz zaświadczenie o odbywaniu studiów stacjonarnych
 • karta pobytu na pobyt stały
 • karta polaka
 • Inny dokument uprawniający do podjęcia pracy w Polsce

Wyślij skany dokumentów na nasz adres mailowy po poprawnej weryfikacji dostaniesz od nas umowę do podpisu.

‼️ Karta na pobyt czasowy lub wiza nie uprawniają do podjęcia pracy!

Jeśli jesteś obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, możliwe jest wyrobienie dokumentu „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” Więcej informacji tutaj.

Koszt wyrobienia takiego oświadczenia wynosi 100 zł (zgodnie z zasadami współpracy z trafik) i musi zostać opłacony przed rozpoczęciem procedury składania wniosku przez partnera!

Więcej informacji znajdziesz na stronie rządowej.

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

To prepare the contract, we need from you:

 • student ID and certificate of full-time studies
 • permanent residence card
 • Pole’s card
 • Other document entitling you to work in Poland

Send us your scanned documents on our e-mail and we’ll send you your contract to sign up.

‼️ A temporary residence card or visa does not entitle you to work!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Щоб підписати з вами контракт, нам потрібно від вас один із документів зі списку:

 • посвідчення студента та сертифікат денної форми навчання
 • карта постійного проживання
 • карта полюса
 • Ще один документ, що дає право працювати у Польщі

Надішліть скани документів на нашу електронну адресу після правильної перевірки, ви отримаєте від нас договір на підпис.

‼️ Карта тимчасового проживання або віза не дає права працювати!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close