Zatrudnienie obcokrajowca

Trafik partner to teraz Appjobs Work

Ta sama jakość obsługi klienta, znacznie większe możliwości:

📆 Codzienne wypłaty dla wszystkich aplikacji!,
💰 Stała kwota 14 zł prowizji za rozliczenie WSZYSTKICH aplikacji,
🛒 Jeździsz regularnie? No to rozliczenia masz ZA DARMO,

Brzmi dobrze? Pobierz Appjobs Work i podpisz umowę w 15 minut – całkowicie online, bez papierów, skanów ani telefonów. Dowiedz się więcej 👇

Pobierz Appjobs Work z Google Play   Pobierz Appjobs Work w AppStore

🇺🇸 English version below / 🇺🇦 Українська версія нижче

Poniżej lista dokumentów które uprawniają do podjęcia pracy w Polsce od razu:

Wyślij skany dokumentów na nasz adres mailowy po poprawnej weryfikacji dostaniesz od nas umowę do podpisu.

‼️ KARTY NA POBYT CZASOWY:

Jeżeli masz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy tj. w decyzji został podany konkretny pracodawca to „dostęp do rynku pracy” wynika z otrzymanego zezwolenia, tzn. możesz legalnie pracować tylko dla pracodawcy wskazanego w zezwoleniu/decyzji i na określonych w nim warunkach. „Dostęp do rynku pracy” oznacza w tym przypadku możliwość legalnego zatrudnienia – zgodnego z posiadanym zezwoleniem, nie oznacza, że w okresie ważności karty pobytu masz swobodny i nieograniczony dostęp do rynku pracy. Jeżeli będziesz chciał podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy, to musisz złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Adnotacja „dostęp do rynku pracy” zostanie również zamieszczona w karcie pobytu, jeżeli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności niż wykonywanie pracy, a przepisy przewidują, że możesz pracować bez zezwolenia, np: jeśli jesteś studentem stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich, małżonkiem obywatela polskiego, przebywasz w Polsce w celu połączenia się z rodziną, jak również jeżeli masz zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Ci cudzoziemcy nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę, mogą dowolnie zmieniać pracodawcę.

Jeśli jesteś obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, możliwe jest wyrobienie dokumentu „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” Więcej informacji tutaj.

Koszt wyrobienia takiego oświadczenia wynosi 100 zł (zgodnie z zasadami współpracy z trafik) i musi zostać opłacony przed rozpoczęciem procedury składania wniosku przez partnera.

Więcej informacji znajdziesz na stronie rządowej.

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

Documents that automatically authorize you to work in Poland are:

 • student’s ID (both sides) and certificate from the university confirming the status of a full-time student (no older than 30 days)
 • diploma from a university or a post-secondary school in Poland
 • Polish ID card
 • permanent residence card
 • Pole’s card
 • Temporary residence card based on refugee status or family reunification with annotation „Access to the labor market”
 • Other documents entitling you to work in Poland

Send us your scanned documents in our e-mail and we’ll send you your contract to sign up.

‼️ A temporary residence card or visa does not entitle you to work!

If you were granted a temporary residence and work permit, your employer was specified in the administrative decision. This means you have received your residence card concerning performing work for the employer appointed in the decision and on the terms specified in the permit. The „access to labor market” annotation means that you can work legally for the employer specified in your permit. i.e. it does not give you full and unrestricted access to the labor market.  If you would like to change your employer, you should submit a new application for a temporary residence and work permit. The annotation “access to the labor market” will also be placed on your card if you have been granted a different type of residence permit than the temporary residence and work permit, and you are entitled to perform work without the necessity to obtain a work permit:

 • You are a student of full-time studies in Poland or full-time doctoral studies at a Polish university or scientific and research institution;
 • You are a spouse of a Polish citizen;
 • You were granted a temporary residence permit for family reunification;
 • You were granted a permanent residence permit or a residence permit for a long-term EU resident.

In any of these cases, you do not have to obtain a work permit and have full access to the labor market (you can freely change employers).

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Щоб підписати з вами контракт, нам потрібно від вас один із документів зі списку:

Надішліть скани документів на нашу електронну адресу після правильної перевірки, ви отримаєте від нас договір на підпис.

‼️ Карта тимчасового проживання або віза не дає права працювати!

Если у вас разрешение на временное пребывание для работы, т. е. в решении указан Ваш работодатель, тогда «доступ к рынку труда» является следствием предоставленного Вам разрешения – Вы можете легально работать у работодателя, который указан в разрешении, на определённых в этом документе условиях. «Доступ к рынку труда» означает в таком случае возможность легально трудоустроиться, согласно разрешению, а не то, что в период действия вида на жительство у Вас свободный и неограниченный доступ к рынку труда. Если вы захотите трудоустроиться у другого работодателя, Вам придётся подать новое заявление на временное пребывание и работу. Заметка «доступ к рынку труда» размещается на виде на жительство также в случае предоставления разрешения на временное пребывание с другой целью, когда закон предусматривает, что Вы можете работать без разрешения, напр. если Вы – студент очного отделения вуза, если Вы аспирант или супруг гражданина Республики Польша, если пребываете в Польше с целью воссоединения с семьёй, а также если у Вас разрешение на постоянное пребывание или пребывание долгосрочного резидента ЕС. Иностранцы, которые не нуждаются в разрешении на работу, могут менять работодателя, когда захотят.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close