Polityka Prywatności – Klauzula informacyjna RODO

Trafik partner to teraz Appjobs Work

Ta sama jakość obsługi klienta, znacznie większe możliwości:

💰 Stała kwota 22 zł prowizji za rozliczenie WSZYSTKICH aplikacji,
🛒 Jeździsz regularnie? No to rozliczenia masz ZA DARMO,
📱 Unikalna apka mobilna, która pomoże Ci więcej zarabiać, a nie tylko pokaże umowy i rozliczenia!

Brzmi dobrze? Pobierz Appjobs Work i podpisz umowę w 15 minut – całkowicie online, bez papierów, skanów ani telefonów. Dowiedz się więcej 👇

Pobierz Appjibs Work z Google Play   Pobierz Appjobs Work w AppStore

Zgodnie z artykułem 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę̨ 95/46/WE zwanym dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych jest firma trafik Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Zielonej 19G lok. 13., NIP 9581712415, REGON 387708207. 
 2. Kontakt w sprawie kwestii dotyczących ochrony danych: trafik Sp. z o.o.
  ul. Zielona 19G lok. 13, 81-113 Gdynia
  Tel. +48 58 558 88 69, email: biuro@trafikpartner.com 
 3. Cel przetwarzania danych:

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane przez trafik Sp. z o.o. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych bezpośrednio z realizacją zawartej przez Ciebie umowy. Naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b). 
Będziemy przetwarzać́ Państwa dane osobowe, gdyż jest to konieczne do wykonania umowy, wobec trafik Sp. z o.o..

 1. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 
  1. Imię i nazwisko, PESEL, narodowość́, data urodzenia, dane adresowe, dane kontaktowe. 
  2. Podczas rozmów i kontaktu z Tobą sporządzamy notatki, które mogą zawierać́ inne podane przez Ciebie informacje, które będziemy przetwarzać́, jeśli okaże się̨ to niezbędne w celu realizacji zawartej przez Ciebie umowy z trafik Sp. z o.o.. 
 2. Twoje dane osobowe przechowywane są przez trafik Sp. z o.o. do czasu zakończenia realizacji zawartych przez Ciebie umów z nami. 
 3. Informujemy również̇, że z zastrzeżeniem dalszych zobowiązań́ prawnych, masz następujące prawa: 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

1) Dostęp do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;
2) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO 3) Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO 4) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
5) Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
6) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO; 

7. Prawo do tego, by nie podlegać́ decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO; 

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: 

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są nielegalnie, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Nazwa i adres właściwego organu nadzorczego: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
e-mail: kancelaria@udodo.gov.pl 

Prawo do wycofania zgody: 

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej nam w jednym bądź́ w kilku konkretnych celach, możesz wycofać́ swoją zgodę̨ w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na legalność́ przetwarzania w oparciu o zgodę̨ przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami poprzez e-mail pod adresem biuro@trafikpartner.com 

Twoje dane osobowe nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close